Organisation och personal

23.6 Centrum för klinisk forskning, Västerås

Föreståndare: Mats Enlund, docent
Bitr. föreståndare: Karl Mikaëlsson
Sekr: Maria Dell´Uva Karlsson

Kontakt

Besöksadress:
Ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås,
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Telefonnummer:
021-173807021-175867
E-post:
forskningregionvastmanland.se
Webbplats:
http://www.regionvastmanland.se
Katalogadministration:
Maria Dell Karlsson 021-173807

Anställda och övriga verksamma