Organisation och personal

35.4 Institutionen för organismbiologi

Prefekt: Irene Söderhäll
Stf prefekt: Mikael Thollesson
Studierektor grundutbildning: Lage Cerenius, Petra Korall
Studierektor forskarutbildning: Henrik Viberg
Ek.samordnare: Karin Lundberg
Adm.samordnare: Rose-Marie Löfberg

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 A
Postadress:
Norbyv 18 A, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6459
Fax:
018-471 6425
Webbplats:
http://www.iob.uu.se/
Prefekt/motsv:
Irene Söderhäll
Stf. prefekt:
Mikael Thollesson
Studierektor grundnivå:
Lage Cerenius
Petra Korall 018-471 6476
Studierektor forskarnivå:
Henrik Viberg 018-471 7695
Ekonomiadministration:
Karin Lundberg 018-471 4961
Rose-Marie Löfberg 018-471 6459
Katalogadministration:
Rose-Marie Löfberg 018-471 6459
Personaladministration:
Karin Lundberg 018-471 4961
Webmaster:
Daniel Snitting 018-471 2677

Hitta hit

Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 A

Anställda och övriga verksamma