Organisation och personal

35.3 Institutionen för ekologi och genetik

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D
Postadress:
Norbyv 18 D, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6418
Webbplats:
http://www.ieg.uu.se
Prefekt/motsv:
Lars Tranvik
Stf. prefekt:
Ulf Lagercrantz 018-471 6418
Studierektor grundnivå:
Anna-Kristina Brunberg 018-471 4133
Håkan Rydin 018-471 2854
Studierektor avancerad nivå:
Anna-Kristina Brunberg 018-471 4133
Håkan Rydin 018-471 2854
Studierektor forskarnivå:
Anssi Laurila 018-471 6493
Personaladministration:
Annette Berger 018-471 2655
Jenny Lundh 018-471 2850
IT-ansvarig:
Mikael Fahlander 018-471 5776

Hitta hit

Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D

Anställda och övriga verksamma