35.3 Institutionen för ekologi och genetik

Kontakt

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 6418
Webbplats:
http://www.ieg.uu.se
Prefekt/motsv:
Lars Tranvik
Stf. prefekt:
Ulf Lagercrantz 018-471 6418
Administrativ chef:
Anna-Lena Klerks 018-471 2700
Studierektor grundnivå:
Niclas Backström
Anna-Kristina Brunberg 018-471 4221
Studierektor avancerad nivå:
Niclas Backström
Anna-Kristina Brunberg 018-471 4221
Studierektor forskarnivå:
Richard Svanbäck 018-471 2938
Personaladministration:
Annette Berger 018-471 2655
Linn Eriksson 018-471 2850
IT-ansvarig:
Mikael Fahlander 018-471 5776

Anställda och övriga verksamma