3.8.1.2.1 Datorhandledare

Ingår som en del av IT-avdelningen

Timarvoderade handläggare i universitetets IT Servicedesk

Samordnare: Jonatan Krook

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma