Organisation och personal

3.8.4 IT-staben

Ingår som en del av IT-avdelningen

IT-staben är en avdelningsövergripande stabsfunktion vid IT-avdelningen med huvudfokus på samverkan, arkitektur och strategi.

Funktionen ansvarar för koordinering av IT-avdelningens inkommande behov, utredningar, e-förvaltning och IT-projekt.

Utöver det driver och verkar funktionen för gemensamma arbetssätt och en ordnad struktur för beredning, beslut och verkställande.

Teamledare: Annika Ohlsson

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma