Organisation och personal

3.8.3.3 Lärande och studieadministration

Ingår som en del av IT-avdelningen

Teamledare: Maryam Ladjvardi

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1A, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136, 750 02 Uppsala

Anställda och övriga verksamma