3.8.3.3 Lärande och studieadministration

Ingår som en del av IT-avdelningen

Teamledare: Maryam Ladjvardi

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma