3.8.2.3 Infrastruktur

Ingår som en del av IT-avdelningen

Ansvarar för att tillhandahålla teknisk infrastruktur.

Teamledare Fredrik Eklund

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma