3.8.1.3 E-lärande

Ingår som en del av IT-avdelningen

E-lärande ansvarar för systemförvaltning inklusive användarstöd (support och kurser), för systemen inom objektet lärande och utbildning (Studentportalen, Ping Pong, Adobe Connect, Urkund, Ur Access). Teamet ansvarar för det tekniska ramverket i den laborativa lärosalen i Blåsenhus och delar ansvaret för den pedagogiska aspekten av arbetet i lärosalen med Enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling. Teamet har även till uppgift att hjälpa anställda med hur IT kan användas i undervisning och forskningsprojekt.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 2136, 750 02 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 6896
Fax:
018-4444636

Anställda och övriga verksamma