Organisation och personal

3.8.1.1 System- och klientstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

System- och klientstöd ansvarar för support, applikationsdrift samt system- och behörighetsadministration för de centrala administrativa stödsystemen vid universitetet, exempelvis:

AKKA (Katalog och behörighetssystem)
Ladok (Studiedokumentationssystem)
Selma (Utbildningskatalogen)
Sympa (System för epostlistor)
GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem, data från universitetets bassystem)
Epost (Epostsystem för anställda)
SUNET BOX (Molntjänst, fillagring)
Sunet projektverktyg (Molntjänst för projektplanering, Projectplace))
ELN (Electronic Lab Notebook, för forskningsadministration)

Teamet har också hand om utbildning och support i UU:s
Webbpubliceringsverktyg (Infoglue)
Intranät (Medarbetarportalen)

Teamledare: Cecilia Bagge

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 7,

Anställda och övriga verksamma