3.8.1.1 Systemstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

Systemstöd ansvarar för support, applikationsdrift samt system- och behörighetsadministration för exempelvis:

Ladok (Studiedokumentationssystem)
Selma (Utbildningskatalogen)
Sesam (Passagesystemet)
Sympa (System för epostlistor)
GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem, data från universitetets bassystem)
Epost (Epostsystem för anställda)
Exchange (e-post- och kalenderhanterare)
ELN (Electronic Lab Notebook, för forskningsadministration)

Hantering av Change Management, säkrar förändringar i produktion genom Changeprocessen, finns i Team Systemstöd

Teamet har också hand om utbildning och support i UU:s
Webbpubliceringsverktyg (Infoglue)
Intranät (Medarbetarportalen)

Teamledare: Cecilia Bagge

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma