Organisation och personal

3.8.1.1 Systemstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

Systemstöd ansvarar för support, applikationsdrift samt system- och behörighetsadministration för exempelvis:

Ladok (Studiedokumentationssystem)
Selma (Utbildningskatalogen)
Sesam (Passagesystemet)
Sympa (System för epostlistor)
GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem, data från universitetets bassystem)
Epost (Epostsystem för anställda)
ELN (Electronic Lab Notebook, för forskningsadministration)

Hantering av Change Management, säkrar förändringar i produktion genom Changeprocessen, finns i Team Systemstöd

Teamet har också hand om utbildning och support i UU:s
Webbpubliceringsverktyg (Infoglue)
Intranät (Medarbetarportalen)

Teamledare: Cecilia Bagge

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 7,

Anställda och övriga verksamma