Organisation och personal

3.14.1.1 System- och klientstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

System- och klientstöd ansvarar för support, applikationsdrift samt system- och behörighetsadministration för de centrala administrativa stödsystemen vid universitetet, exempelvis:

AKKA (Katalog och behörighetssystem)
Ladok (Studiedokumentationssystem)
Selma (Utbildningskatalogen)
Sympa (System för epostlistor)
GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem, data från universitetets bassystem)
Korint (Utskrifts- och kopierings system för studenter och anställda)
Epost (Epostsystem för anställda)
SUNET BOX (Molntjänst, fillagring)
Sunet projektverktyg (Molntjänst för projektplanering, Projectplace))
ELN (Electronic Lab Notebook, för forskningsadministration)

Teamet har också hand om utbildning och support i UU:s
Webbpubliceringsverktyg (Infoglue,)
Intranät (Medarbetarportalen)

Teamledare: Cecilia Bagge

Kontakt

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887, 751 08 UPPSALA

Hitta hit

Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma