Organisation och personal

3.15.1.1 System- och klientstöd

Ingår som en del av IT-avdelningen

System- och klientstöd ansvarar för applikationsstöd samt system- och behörighetsadministration för de centrala administrativa stödsystemen vid universitetet, exempelvis:

AKKA (Katalog och behörighetssystem)
Sympa (System som sänder epost via epostlistor till många)
GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem, data från universitetets bassystem)
Korint (Utskrifts- och kopierings system för studenter och anställda)
Email (Epostsystem för anställda)
SUNET BOX (Molntjänst, fillagring)
Projectplace (Molntjänst för projektplanering)
ELN (Electronic Lab Notebook, för forskningsadministration)
UUplus (Budget-, planering- och övervakningssystem)

Teamet har också hand om utbildning och support i UU:s
Webbpubliceringsverktyg (Infoglue)
Intranät (Medarbetarportalen)

Teamledare: Cecilia Bagge

Kontakt

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887, 751 08 UPPSALA

Hitta hit

Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma