Organisation och personal

3.8.1.2 IT-servicedesk

Ingår som en del av IT-avdelningen

Universitetets centrala servicedesk hjälper till med IT-frågor från studenter och medarbetare.
Till IT-servicedesk hör också IT-avdelningens driftövervakning: Operations Center (OC).

Du når oss på: servicedesk@uu.se
Mer info: IT-servicedesk

Teamledare: Niklas Landfeldt

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4400

Hitta hit

Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma