Organisation och personal

3.5.1 Enheten för användarstöd och e-lärande

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för användarstöd och e-lärande stödjer anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor. Enheten ansvarar för den centrala servicedesken och universitetets telefonitjänster, däribland Växeln. Enheten förvaltar system inom lärandeområdet (Studentportal, lärplattform, e-mötesverktyg m. fl.) och forskningsadministration. Utöver det arbetar enheten bl. a. med klienthantering, utbildning i och support av universitetets webbpubliceringsverktyg och intranät, AV-teknik samt IT i undervisnings- och lärosalsmiljö.

Kontakt

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887, 751 08 UPPSALA
Enhetschef:
Malin Dahlén 018-471 6292
Bitr. enhetschef:
Pelle Lindé 018-471 1772
Eva Pärt Enander 018-471 6291

Hitta hit

Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma