3.8.1 Enheten för användarstöd och e-lärande

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för användarstöd och e-lärande stödjer anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor. Enheten ansvarar för den centrala servicedesken och universitetets telefonitjänster.

Enheten förvaltar system inom lärandeområdet (Studentportalen, lärplattform, e-mötesverktyg med flera.) och ansvarar för det tekniska ramverket i laborativa lärosalen i Blåsenhus. Utöver detta arbetar enheten med applikationsdrift för bland annat studiedokumentationssystemet Ladok och utbildningskatalogen Selma.

Vidare erbjuder enheten utbildning och support för diverse centrala administrativa tjänster, såsom AKKA, Medarbetarportalen och webbpubliceringsverktyget InfoGlue.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Enhetschef:
Malin Dahlén 018-471 6292
Bitr. enhetschef:
Pelle Lindé 018-471 1772

Anställda och övriga verksamma