Organisation och personal

3.8.1.4 Teleservice

Ingår som en del av IT-avdelningen

Teleservice ansvarar för den administrativa delen av universitetets telefoniverksamhet och hanterar support för omkring 6000 växelanknytningar och 2000 mobila abonnemang. Till Teleservice vänder man sig med frågor om exempelvis anknytningar, mobilabonnemang, mobila tjänster, SIM-kort, uppsägningar, telefonidebitering, mobila bredband, röstbrevlåda och PIN/PUK-kod.

Teamledare: Niklas Wermenstam

Kontakt

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887, 751 08 UPPSALA

Hitta hit

Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma