3.8.1.4 Teleservice

Ingår som en del av IT-avdelningen

Teleservice ansvarar för den administrativa delen av universitetets telefoniverksamhet och hanterar support för omkring 6000 växelanknytningar och 2000 mobila abonnemang. Till Teleservice vänder man sig med frågor om exempelvis anknytningar, mobilabonnemang, mobila tjänster, SIM-kort, uppsägningar, telefonidebitering, mobila bredband, röstbrevlåda och PIN/PUK-kod.

Tillförordnad teamledare: Pelle Lindé

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma