Organisation och personal

3.8.2 Enheten för drift

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för drift arbetar med drift och utveckling av nätverk, servrar och nättjänster

Kontakt

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887, 751 08 UPPSALA
E-post:
nelits.uu.se
Enhetschef:
Ann-Marie Wiberg 018-471 7833
Bitr. enhetschef:
Sven Wijk 018-471 7921

Hitta hit

Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma