3.8.2 Enheten för drift

Ingår som en del av IT-avdelningen

Enheten för drift arbetar med drift och utveckling av nätverk, servrar och nättjänster

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
nelits.uu.se
Enhetschef:
Ann-Marie Wiberg 018-471 7833
Bitr. enhetschef:
Sven Wijk 018-471 7921

Anställda och övriga verksamma