33.1.14 Uppsala centrum för medicinsk teknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Föreståndare: Fredrik Nikolajeff

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA