Organisation och personal

33.1.8 Kvalitetsteknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3024
Personaladm: 018-471 3004

Avdelningsföreståndare: Lars Ericsson 070-677 7400

Kontakt

Besöksadress:
Cramérgatan 3,
Postadress:
Campus Gotland, 621 67 VISBY
Telefonnummer:
070-6777400
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se
Avdelningschef:
Lars Ericsson

Hitta hit

Cramérgatan 3,

Anställda och övriga verksamma