33.1.7 Kvalitetsteknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3009
Personaladm: 018-471 3004

Kontakt

Besöksadress:
Cramérgatan 3,
Postadress:
Campus Gotland, 621 67 VISBY
Telefonnummer:
070-6777400
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se

Anställda och övriga verksamma