33.1.2 Byggteknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se
Avdelningschef:
Joakim Widén 018-471 3782

Anställda och övriga verksamma