Organisation och personal

33.1.6 Industriell teknik

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 3148

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3126
Fax:
018-471 3572
Webbplats:
http://www2.teknik.uu.se/teknikvetenskaper/indtek/

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Anställda och övriga verksamma