33.1.9.1 Ångström Space Technology Centre

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
E-post:
Greger.Thornellangstrom.uu.se
Webbplats:
http://www.astc.uu.se
Prefekt/motsv:
Greger Thornell 018-471 7126
Forskningsledare :
Greger Thornell 018-471 7126