33.1.9.2 Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Institutionen för teknikvetenskaper, Box 534, 751 21 Uppsala
Forskningsledare :
Fredrik Nikolajeff 018-471 3036