33.1.10 Nanoteknologi och funktionella material

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonom: 018-471 5398

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 5915018-471 3148
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se/nfm
Forskningsledare :
Maria Strömme 018-471 7231

Anställda och övriga verksamma