33.1.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för teknikvetenskaper

Ekonomiadm: 018-471 3001
Personaladm: 018-471 3004

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se

Anställda och övriga verksamma