Organisation och personal

33.1 Institutionen för teknikvetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Fax:
018-471 3270
Webbplats:
http://www.teknik.uu.se
Prefekt/motsv:
Mikael Jonsson 018-471 3072
Stf. prefekt:
Jörgen Olsson 018-471 3035
Studierektor grundnivå:
Lars Ericsson 018-471 3383
Ilia Katardjiev
Studierektor avancerad nivå:
Lars Ericsson 018-471 3383
Ilia Katardjiev
Studierektor forskarnivå:
Jörgen Olsson 018-471 3035
Studievägledare:
Nóra Masszi
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration:
Lena Eliasson 018-471 3370
Ewa Sääf 018-471 3190
Ekonomiadministration:
Evika Rima Bruciene 018-471 3024
Emma Holmberg 018-471 5822
Ylva Johansson 018-471 7283
Maria Melin 018-471 3148
Maria Nordengren 018-471 3001
Sara Rudqwist 018-471 3148
Ramy Salameh 018-471 3009
Katalogadministration:
Ylva Johansson 018-471 7283
Ingrid Ringård 018-471 3004
Maria Skoglund 018-471 3007
Personaladministration:
Ingrid Ringård 018-471 3004
Maria Skoglund 018-471 3007
IT-ansvarig:
Mikael Österberg 018-471 7989
Webmaster:
Mikael Österberg 018-471 7989

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1