Organisation och personal

30.1 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Vicerektor (dekanus): Prof. Johan Tysk
Stf vicerektor: Prof. Marika Edoff
Forskningsdekan: Professor Kristina Edström
Utbildningsdekan: Universitetslektor Cecilia Johansson
Samverkansdekan: Professor Peter Lindblad
Kansli: Se 3.9.3

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.teknat.uu.se