Organisation och personal

37.3 Tandemlaboratoriet

Föreståndare: Daniel Primetzhofer.Telefon manöverrum: 3046

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 529, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-555736

Hitta hit

Lägerhyddsv. 1

Anställda och övriga verksamma