35.1.1 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Ingår som en del av Institutionen för biologisk grundutbildning

Kontakt

Besöksadress:
EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1,
Postadress:
Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA
E-post:
infobioresurs.uu.se
Webbplats:
http://www.bioresurs.uu.se

Anställda och övriga verksamma