10.1 Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Ingår som en del av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Engelska institutionen.

Forskningsledare: Docent Anna Jonsson Cornell, 018-471 7661
Forskningsassistent: Per-Olov Hammargren, 018-471 2072

Postadress: Box 512, 751 20 Uppsala
Webplats: http://www.uppsalaforum.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Gamla Torget 6, rum B 512
Postadress:
Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7661
E-post:
anna.jonsson_cornelljur.uu.se
Webbplats:
http://www.uppsalaforum.uu.se