Organisation och personal

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

Prof. Torsten Svensson (ordf.), prof. Anna Singer (vice ordf.), prof. Mattias Martinson, prof. Mattias Dahlberg, prof. Kerstin Rydbeck, prof. Coco Norén, prof. Lars Magnusson, prof. Elisabet Nihlfors, lärarrepresentant vakant, prof. Sharon Rider, prof. Henrik Williams, dokt. Tobias Olofsson, stud. Lukas Bengtsson de Veen, stud. Jaroslav Marhun, stud. Felix Wideroth. Gruppsuppleanter: Dokt. Inti Lammi, stud. Ann-Catrin Wells.
Sekr: Karin Andersson Schiebe

Till vetenskapsområdet hör teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga fakulteterna och fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA