Organisation och personal

10 Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

Vicerektor: Prof. Torsten Svensson, tel 471 0000 (humsam-kansliet), Statsvetenskapliga institutionen: tel 471 6316
Vice ordförande: Prof. Anna Singer, tel 471 2035 (juridiska institutionen)

Kansli: Se 3.9

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.hum-sam.uu.se/