Organisation och personal

44.6 Akademiinvest

Ingår som en del av Uppsala Akademiförvaltning

Ulf Fahlgren, 08 24 84 44
Carlo Galluzzi, 08 411 63 03
Björn Lind, 08 24 94 44

Kontakt

Besöksadress:
Själagårdsg. 2A
Postadress:
Box 2144, 103 14 STOCKHOLM
Telefonnummer:
08-248444
Fax:
08-240650
E-post:
akademiinvestuaf.uu.se