46.1.2.2 Lärarförbundet

Ingår som en del av Personalorganisationer

Ordf.: Ann-Marie Jansson Enkler, 7272450
Vice ordf.: Ulla Hägglund, 2331

Kontakt

Besöksadress:
Exp.: Västra Åg. 16
Postadress:
753 09 UPPSALA
Fax:
018-121213