43.3 Ridning

Inspector equitandi: Marianne Andersson, tel. 471 1707

Kontakt

Besöksadress:
Kvarnbo, 75265 Uppsala
Telefonnummer:
018-543385
Webbplats:
http://www.uu.se/om-uu/upptack-uppsala/akademiska-traditioner/excercitierna/