Organisation och personal

37.2 International Science Programme (ISP)

Styrelse: prof. Johan Tysk (ordf.), prof. Kersti Hermansson (v.ordf.), prof. Lars Österlund, prof. Maciej Klimek, prof. Elzbieta Glaser, prof. Olle Inganäs, prof. Giulia di Nunno, prof. Mohamed H.A. Hassan, dr Mohamed Gharib Bilal, bitr. förvaltningschef Kay Svensson, repr. från verksamhet utanför universitetsvärlden, vakant, stud.repr. vakant.
Suppleanter: prof. Fan Yang Wallentin, prof. Jonas Bergquist, prof. Vernon Cooray.

International Science Programme (ISP) stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida.

Kontakt

Besöksadress:
Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 549, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3575
Fax:
018-471 3495
Webbplats:
http://www.isp.uu.se
Föreståndare:
Peter Sundin 018-471 3574
Stf. föreståndare:
Leif Abrahamsson
Ekonomiadministration:
Peter Roth 018-471 3697
Katalogadministration:
Tore Hållander
Personaladministration:
Tore Hållander
IT-ansvarig:
Hossein Aminaey 018-471 6823
Webmaster:
Leif Abrahamsson

Hitta hit

Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Anställda och övriga verksamma