47.6 Nordiska Afrikainstitutet (fristående från Uppsala universitet)

Kontakt

Besöksadress:
Villavägen 6, 75236 Uppsala
Postadress:
Box 1703, 751 47 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 5200018-471 5270
Fax:
018-562290
E-post:
nainai.uu.se
Webbplats:
http://www.nai.uu.se/
Enhetschef:
Tania Berger 018-471 5243
Åsa Lund Moberg 018-471 5277
Administrativ samordnare:
Tania Berger 018-471 5243
Personaladministration:
Eva-Lena Svensson 018-471 5241

Anställda och övriga verksamma