Organisation och personal

47.2 Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ordförande: Lars Bohlin
Vice ordf.: Kerstin Rydbeck
Rektor: Gunnar Danielsson
E-post: Gunnar.Danielsson@folkuniversitetet.se

Kontakt

Besöksadress:
Portalg. 2A
Postadress:
Box 386, 751 06 UPPSALA
Telefonnummer:
018-680000
Fax:
018-680050
Webbplats:
http://www.folkuniversitetet.se/uppsala