47.8.6 Namnarkivet i Uppsala

Ingår som en del av Institutet för språk och folkminnen

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135, 751 04 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma