Organisation och personal

47.8 Institutet för språk och folkminnen

Generaldirektör: Ingrid Johansson Lind

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135, 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:
018-652160
Fax:
018-652165
E-post:
registratorsprakochfolkminnen.se
Webbplats:
http://www.sprakochfolkminnen.se/
Katalogadministration:
Eleonor Karman
Webmaster:
Linn Kierkegaard

Kontaktuppgifter och öppettider:

GÖTEBORG
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg
Tfn: +46 (0)31-10 75 30, fax: +46 (0)31-10 75 37, e-post: dag@sprakochfolkminnen.se

Expeditionstid: Helgfri tisdag - fredag 9-12 (i övrigt enligt överenskommelse)

--------------------------------------------------------------------------------
STOCKHOLM
Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm
Besöksadress: Alsnögatan 7, 7tr
Tfn: 08-442 42 00 (telefontid: måndag – fredag 9-12, 13-15), fax:08-640 80 30, e-post: sprakradet@sprakochfolkminnen.se (ej språkfrågor) www.språkochfolkminnen.se

Språkrådgivning: mån – fre 9-12, 08-442 42 10, sprakfragor@sprakochfolkminnen.se
Klarspråksfrågor: 08-442 42 20, klarsprak@sprakochfolkminnen.se
Finsk språkrådgivning: mån – fre 9-12, 08-455 42 20, neuvonta@sprakochfolkminnen.se
www.kielineuvosto.se

Språkrådgivning teckenspråk: mån 9-12, 08-442 42 16, texttelefon 08-442 42 19, bildtelefon teckensprak@sip.sprakradet.se, teckensprak@sprakochfolkminnen.se
Språkrådgivning romani : tis 9-12, 08-442 42 15, romani@sprakochfolkminnen.se

--------------------------------------------------------------------------------

UPPSALA
Dialekt- och folkminnesarkivet, Namnarkivet, Verksamhets- och ledningsstöd samt IT och digitalisering, Box 135, 751 04 Uppsala
Besöksadress: von Kraemers allé 19, Arkivcentrum
Besök till arkivexpedition och bibliotek: von Kraemers allé 21
Leveransadress: von Kraemers allé 19, III
Tfn: +46 (0)18-65 21 60, fax: +46 (0)18-65 21 65, e-post: registrator@sprakochfolkminnen.se

Expeditionstid: Helgfri tisdag - fredag 12-16 (framplockning av arkivmaterial sker fram till 15.30)