Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Teologiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Prof. Mattias Martinson (ordf.), univ.lekt. Cecilia Wejryd (vice ordf.), prof. Kajsa Ahlstrand, univ.lekt. Göran Eidevall, prof. Mohammad Fazlhashemi, univ.lekt. Jonas Holmstrand, univ.lekt. Malin Löfstedt, prof. Mia Lövheim, univ.lekt. Anders Sjöborg, doktorand Evelina Lundmark, doktorand Hans Nicklasson, teol.stud Emmy Lindgren, teol.stud. Louise Larsson, TA-rep. Peter Mannheimer

Suppleanter: doktorand Johanna Olsson. stud. Elsa Sayfoor, TA-rep. Pär Ottoson

Sekr: Ingela Johansson

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA