Organisation och personal

11.1.8 NOHA (Network on Humanitarian Assistance)

Ingår som en del av Teologiska institutionen

Föreståndare: Inga-Lill Aronsson. tel. +46 18 4713387, e-post:
Inga-Lill.Aronsson@abm.uu.se
Projektadministratör: Cameron Ross, tel. +46 18 4712236, e-post Cameron.Ross@teol.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 B
Postadress:
Box 511, 751 20 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma