Organisation och personal

11.1.5 Tros- och livsåskådningsvetenskap

Ingår som en del av Teologiska institutionen

Ordf. i områdeskollegiet i tros- och livsåskådningsvetenskap
prof. Mattias Martinsson

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 B
Postadress:
Box 511, 751 20 UPPSALA