Organisation och personal

11.1.3 Bibelvetenskap

Ingår som en del av Teologiska institutionen

Ordf. i områdeskollegiet för bibelvetenskap univ.lektor Jonas Holmstrand

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 B
Postadress:
Box 511, 751 20 UPPSALA