Bibliotek

Ingår som en del av Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Medicinska biblioteket med Vårdbiblioteket
Se 4.4.1
BMC-biblioteket
Se 4.4.2