Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Prof. Elisabet Nihlfors (ordf.), prof. Esbjörn Larsson (vice ordf.), univ.lektor Anne Berg, prof. Mikael Börjesson, prof. Jenny Wiksten Folkeryd, univ.lektor Helen Melander, prof. Claes Nilholm, univ.lektor Johan Prytz, prof. Leif Östman, univ.lektor Cecilia Johansson, prof. Thomas Karlsohn, doktorand Caitlin Mc Evoy, doktorand Olle Nolgård, stud. Hanna Otthén, stud. Frida Ahlsved

Suppleanter: doktorand Nils Karsten, stud. Alina Lantto Qvarfort

Sekreterare: Elsa Bådagård

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA