Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Prof. Elisabet Nihlfors (ordf.), prof. Esbjörn Larsson (vice ordf.), univ.lektor Anne Berg, prof. Mikael Börjesson, prof. Jenny Wiksten Folkeryd, univ.lektor Helen Melander, prof. Claes Nilholm, univ.lektor Johan Prytz, prof. Leif Östman, univ.lektor Cecilia Johansson, univ.lektor, Karin Johannesson, doktorand Oscar Björk, doktorand Joel Jansson, stud. Hanna Otthén, stud. Frida Ahlsved

Suppleanter: doktorand vakant, stud. Alina Lantto Qvarfort

Sekreterare: Elsa Bådagård

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA