Organisation och personal

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Prof. Elisabet Nihlfors (ordf.), prof. Jonas Almqvist (vice ordf.), prof. Ann-Carita Evaldsson, prof. Mikael Börjesson, univ.lekt. Helen Melander, univ.lekt. Katarina Gustafson, univ.lekt. David O. Kronlid, univ.lekt. Esbjörn Larsson, univ.lekt. Jenny Wiksten Folkeryd, prof. Dag Blanck, univ.lekt. Åsa Kassman Rudolphi, doktorand Sara Persson, doktorand Josefine Krigh, stud. Isa Jansson, stud. Jonatan Persson

Suppleanter: doktorand Tobias Dalberg, stud. Saida Kolmie

Sekreterare: Elsa Bådagård

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsgatan 10 B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA