Organisation och personal

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Ingår som en del av Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ledamöter: Prof. Elisabet Nihlfors (ordf.), univ.lektor Esbjörn Larsson (vice ordf.), univ.lektor Anne Berg, prof. Mikael Börjesson, univ.lektor Jenny Wiksten Folkeryd, univ.lektor Helen Melander, prof. Claes Nilholm, univ.lektor Johan Prytz, prof. Leif Östman, univ.lektor Cecilia Johansson, univ.lektor, Karin Johannesson, doktorand Oscar Björk, doktorand Joel Jansson, stud. Isa Jansson, stud. Hanna Otthén

Suppleanter: doktorand vakant, stud. Pontus Valdemarsson

Sekreterare: Maria Karlberg, Elsa Bådagård (tjl)

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA