16.2 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Föreståndare: Caroline Liberg

Besöksadress: von Kraemers allé 1, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala
Fax: 018-471 2400
E-post: fba@fba.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 2136, 750 02 UPPSALA
E-post:
fbafba.uu.se
Webbplats:
http://www.fba.uu.se

Anställda och övriga verksamma