16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Dekanus: Professor Esbjörn Larsson, tel. 018-471 76 28
Prodekanus: Universitetslektor Helen Melander Bowden, tel. 018-471 16 80

Utbildningsledare: Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92 och Ulrika Wallenquist, tel. 018-471 17 28
Fakultetshandläggare: Elsa Bådagård (tjl), tel. 018-471 17 24, Maria Karlberg (tjl), tel. 018-471 23 06 och Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97

Kansli: Se 3.9.1

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
utbvetutbildningsvetenskap.uu.se
Webbplats
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/