Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Juridiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Prof. Mattias Dahlberg (dekan), univ.lektor Hans Eklund (prodekan), prof. Jane Reichel (prodekan), prof. Margareta Brattström (prefekt), prof. Anna Jonsson Cornell, prof. Kaj Hobér, prof. Daniel Stattin, univ.lektor Karia Cejie, univ. lektor Marianne Dahlén, univ.lektor Anna-Sara Lind, univ.lektor Peter Strömgren, doktorand Mikael Ruotsi, doktorand Jonatan Schytzer, stud. Agnes Emborg, stud. Caroline Edwall, personaladmin. Sofie Bohjort

Suppleanter: Doktorand Oskar Mossberg, stud. vakant, kursadmin. Agneta Klahr

Sekr: Karin Andersson Schiebe

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA