Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Juridiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Prof. Mattias Dahlberg (dekan), univ.lektor Hans Eklund (prodekan), prof. Anna Jonsson Cornell (prodekan), prof. Margareta Brattström (prefekt), prof. Kaj Hobér, prof. Daniel Stattin, univ.lektor Karia Cejie, univ. lektor Marianne Dahlén, prof. Anna-Sara Lind, univ.lektor Peter Strömgren, univ.lektor Eric Bylander, doktorand Mikael Ruotsi, doktorand Jonatan Schytzer, stud. Agnes Emborg, stud. Caroline Edwall, personaladmin. Sofie Bohjort

Suppleanter: Doktorand Oskar Mossberg, stud. Ibrahim Ibrahim, kursadmin. Agneta Klahr

Sekr: Karin Andersson Schiebe

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA