Organisation och personal

1.3 Akademiska senaten

AKADEMISKA SENATEN
Ordförande: Charlotte Platzer Björkman
1:e vice ordförande: Jenny Eriksson Lundström
2:e vice ordförande: Josef Dahlberg
Sekr: Marie Swanberg

LEDAMÖTER
2017-07-01--2020-06-30

Hum-sam-området
Universitetslektor Ulf Zackariasson
Universitetslektor Katia Cejie
Universitetslektor Satu Gröndahl
Forskare Julia Nordblad
Universitetslektor Andrew Reisner
Professor Mats Rosengren
Uniersitetslektor Anette Månsson
Professor Margareta Svahn
Professor Kristina Boréus
Universitetslektor Karin Brocki
Universitetslektor Mikael Elinder
Universitetslektor Jenny Eriksson Lundström
Professor Ilkka Henrik Mäkinen
Professor Jan Ottosson
Universitetslektor Lizbeth Engström
Universitetslektor Niklas Norén


Med-farm-området
Universitetslektor Ulrika Winblad-Spångberg
Professor Karin Nordin
Forskare Marika Nestor
Professor Magnus Essand
Professor Kerstin Lindblad-Toh
Forskare Linus Sandegren
Forskare Anna Bill Axelsson
Professor Kjell Alving
Professor Mia Phillipson
Forskare Tove Fall
Professor Christer Janson
Universitetslektor Fotis Papadopoulus
Forskare Henrik Boije
Professor Mats Karlsson
Professor Per Hansson
Universitetslektor Luke Odell


Tek-nat-området
Universitetslektor Åsa Cajander
Bitr universitetslektor Cecilia Holmgren
Professor Maciej Klimek
Universitetslektor Annica Black Shaffer
Universitetslektor Cecilia Gustavsson
Universitetslektor Rikard Enberg
Universitetslektor Markus Gabrysch
Professor Albert Mihranyan
Professor Charlotte Platzer Björkman
Universitetslektor Tim Bowden
Forskarassistent Ingela Lanekoff
Professor Göran Arnqvist
Unviersitetslektor Annelie Carlsbecker
Professor Anders Virtanen
Professor Lars Holmer
Forskare Jaroslaw Majka


Studentrepresentanter 2017-07-01--2018-06-30

Doktorandnämndens representanter
Kristina von Hausswolff
Josef Dahlberg

Uppsala studentkår
Victor Nordquist
Lucas Ljungberg
David Jonsson
Elin Sayfoor
Isabel Sörensen
Dianna Zeleskov
Alina Lanto Qvarfor
Joel Cevey Tärnholm
Vakant

Rindi
Micaela Janatuinen

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Josefine Grundström Lindqvist
Ylva Bellander
Maria Langkilde
Kevin Ajamlou

Farmacevtiska Studentkåren
Elin Svedin

Juridiska föreningen
Sophia Södergård

Uppsalaekonomerna
Gustav Hansson


NÄRVARORÄTT
Rektor Eva Åkesson
Prorektor Anders Malmberg
Universitetsdirektör Katarina Bjelke

Kontakt