Organisation och personal

1.3 Akademiska senaten

AKADEMISKA SENATEN
Ordförande: Olle Korsgren
1:e vice ordförande: Cecilia Johansson
2:e vice ordförande: Vakant
Sekr: Marie Swanberg

LEDAMÖTER
2014-07-01--2017-06-30

Hum-sam-området
Professor Mohammad Fazlhashemi
Professor Gabriel Michanek
Universitetslektor Maria Brunskog
Professor Torsten Pettersson
Forskare Satu Gröndahl
Professor Malgorzata Anna Packalèn Parkman
Universitetslektor Anette Månsson
Universitetslektor Margareta Svahn
Universitetslektor Anna Bengtson
Bit. Lektor Mikael Elinder
Universitetslektor Jenny Eriksson Lundström
Professor Gustaf Gredebäck
Professor Anna Jarstad
Professor Ilkka Henrik Mäkinen
Professor Jan Ottosson
Universitetslektor Anna Danielsson
Universitetslektor Lizbeth EngströmMed-farm-området
Professor Håkan Ahlström
Universitetslektor Erik Björk
Professor Per Hellström
Gästprofessor Olle Korsgren
Forskarassistent Malin Lagerström
Professor Lars Lind
Professor Karl Michaëlsson
Professor Curt Pettersson
Professor Mia Philipson
Universitetslektor Christine Rubertsson
Forskare Linus Sandegren
Professor Karin Sonnander
Universitetslektor Anne-Lie Svensson
Professor Ola Söderberg
Bitr. universitetslektor Ulrika Winblad-Spångberg

Tek-nat-området
Universitetslektor Annelie Carlsbecker
Forskare Anna Rosling
Professor Anders Virtanen
Professor Gabriella Andersson
Forskare Johan Söderström
Professor Lars Holmer
Universitetslektor Cecilia Johansson
Universitetslektor Henrik Ottoson
Universitetslektor Karin Stensjö
Universitetslektor Stefan Engblom
Universitetslektor Arnold Pears
Universitetslektor Silvelyn Zwanzig
Professor Marcus Lindahl
Bitr. universitetslektor Charlotte Platzer Björkman
Universitetslektor Cecilia Gustavsson

Studentrepresentanter 2016-07-01--2017-06-30

Doktorandnämndens representanter
Kristina von Hausswolff
Josef Dahlberg

Uppsala studentkår

Andreas Carlsson
Sara Elingfors
Kasper Fantenberg
Harald Götlind
Mette Lindell Thelin
Johanna Lundahl
Gustaf Palmér
Max Stenberg
Sophia Södergård
Isabel Sörensen
Dianna Zeleskov

Rindi
Robin Lagelius

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Ylva Bellander
Astrid Gustafsson
Karin Ljungberg
Caroline Lundström


Farmacevtiska Studentkåren
Oskar Holmér


NÄRVARORÄTT
Rektor Eva Åkesson
Prorektor Anders Malmberg
Universitetsdirektör Katarina Bjelke

Kontakt