Organisation och personal

12.1 Juridiska institutionen

Besöksadress Riddartorget:
Trädgårdsgatan 1
_______________________

Besöksadress kv Munken:

Munken 1
Trädgårdsgatan 20
753 09 Uppsala

Munken 2
Västra Ågatan 26
753 09 Uppsala

Munken 3
Västra Ågatan 24
753 09 Uppsala

Kontakt

Hitta hit