Organisation och personal

12.1 Juridiska institutionen

Besöksadress Riddartorget:
Trädgårdsgatan 1
_______________________

Besöksadress kv Munken:

Munken 1
Trädgårdsgatan 20
753 09 Uppsala

Munken 2
Västra Ågatan 26
753 09 Uppsala

Munken 3
Västra Ågatan 24
753 09 Uppsala

Kontakt

Postadress:
Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2007
Webbplats:
http://www.jur.uu.se/
Prefekt/motsv:
Margareta Brattström 018-471 1623
Stf. prefekt:
Petra Herzfeld Olsson 018-471 2058
Ekonomiadministration:
Ingela Funke Frischenfeldt 018-471 7655
Eva Gustafsson 018-471 7688
Vigdis Lárusdóttir 018-471 2043
Jeanette Riis 018-471 7426
Katalogadministration:
Maria Arwidsson 018-471 2006
Max Marcus 018-471 7673
Personaladministration:
Maria Arwidsson 018-471 2006

Hitta hit