Organisation och personal

12 Juridiska fakulteten

Dekan: Prof. Mattias Dahlberg, tel. 018-471 1980
Prodekan: Prof. Jane Reichel, tel. 018-471 6199
Prodekan: Prof. Laila Zackariasson, tel. 018-471 1620

Utbildningsledare: Magnus Ödman, tel. 018-471 7992
Fakultetshandläggare: Karin Andersson Schiebe, tel. 018-471 7214

Kansli: Se 3.9.1

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.jur.uu.se/