Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: prof. Lars Magnusson (dekanus), univ.lekt. Shirin Ahlbäck Öberg (prodekanus), univ. lekt. Nils Hertting, prof. Ulf Holm, prof. Kristine Höglund, univ.lekt. Per Enström, univ.lekt. Hedvig Söderlund, prof. Sandra Torres, prof. Annika Waern.
Stud repr: Doktorand Nicklas Neuman, Stud. Anna Vigdis Gustavsson, Stud. Sandra Aranki, Stud. Anton Jansson
Suppleanter: Doktorand Philip K Cresweill, Stud. Filip Sundblad

Sekr: Maria Andersson

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA