Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: prof. Mats Edenius (dekanus), prof. Tora Holmberg (prodekanus),
univ.lekt. Per Engström, univ.lekt. Lars Fälting, univ.lekt. Nils Hertting, prof. Kristine Höglund, univ.lekt. Anna-Karin Stockenstrand, prof. Hedvig Söderlund, prof. Annika Waern.
Stud repr: Doktorand vakant, Stud. vakant, Stud. vakant, Stud. vakant

Suppleanter: Doktorand vakant, Stud. vakant

Sekr: Maria Andersson

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA