15.7 Kulturgeografiska institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 7418
E-post:
Kanslietkultgeog.uu.se
Webbplats:
http://www.kultgeog.uu.se/
Prefekt/motsv:
Susanne Stenbacka 018-471 7957
Stf. prefekt:
Jan Amcoff 018-471 7385
Bitr. prefekt :
Jan Amcoff 018-471 7385
Studierektor grundnivå:
Peeter Maandi 018-471 6357
Studierektor avancerad nivå:
Peeter Maandi 018-471 6357
Studierektor forskarnivå:
David Jansson 018-471 2518
Studievägledare:
Karin Beckman 018-471 2535
Kursadministration:
Karin Beckman 018-471 2535
Madeleine Bergkvist
Ekonomiadministration:
Lena Dahlborg 018-471 2528
Katalogadministration:
Karin Beckman 018-471 2535
Pamela Tipmanoworn 018-471 6356
Personaladministration:
Pamela Tipmanoworn 018-471 6356
IT-ansvarig:
Susanne Stenbacka 018-471 7957
Webmaster:
Marcus Mohall 018-471 2548

Anställda och övriga verksamma