15.7 Kulturgeografiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Fax
018-471 7418
E-post
Kanslietkultgeog.uu.se
Webbplats
http://www.kultgeog.uu.se/
Prefekt/motsv
Susanne Stenbacka 018-471 7957
Stf. prefekt
Jan Amcoff 018-471 7385
Bitr. prefekt
Jan Amcoff 018-471 7385
Studierektor grundnivå
Peeter Maandi 018-471 6357
Studierektor avancerad nivå
Peeter Maandi 018-471 6357
Studierektor forskarnivå
David Jansson 018-471 2518
Studievägledare
Karin Beckman 018-471 2535
Kursadministration
Karin Beckman 018-471 2535
Madeleine Bergkvist
Ekonomiadministration
Lena Dahlborg 018-471 2528
Katalogadministration
Karin Beckman 018-471 2535
Pamela Tipmanoworn 018-471 6356
Personaladministration
Pamela Tipmanoworn 018-471 6356
IT-ansvarig
Susanne Stenbacka 018-471 7957
Webmaster
Marcus Mohall 018-471 2548

Anställda och övriga verksamma